Hakkımızda

mantar yetiştirmek
Mantarcılık
Mantarcılık ülkemizde çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Ama henüz istenilen boyutlara ulaşılamamıştır. Bunda ana neden mantar tüketiminin ülkemizde yeterli miktarda yapılmaması ve mantar hakkında halkımızın yeterli bilgiye sahip olmaması yatmaktadır. Şu anda iş bulma olanakları ağırlıklı olarak özel sektörde olmasının yanında tekniker ünvanı almış olan arkadaşların imkanları dahilinde kendileri de bu yetiştiriciliği yaparak iş imkanı sağlayabilirler. Ancak mantarcılığın ülkemizde hızlı gelişimi dikkate alırsak yakın gelecekte büyük bir sektör olarak iş bulma olanağı sağlayacak kanaatindeyiz.

 • Modern bir mantar işletmesinin kuruluşu,
 • Üretim tesislerinde kültür mantarının istemiş olduğu iklimsel koşulların sağlanması,
 • Üretim tesislerinde kültür mantarının yetiştiriciliği,
 • Yetiştiricilikte karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözüm yolları,
 • Karşılaşılan hastalık ve zararlıların tanınması,
 • Hastalık ve zararlılara karşı kültürel önlemlerin alınması,
 • Hasat edilen mantarların muhafazası ve pazarlanması
 • Mantarların biyolojisi, fizyolojisi ve mikolojik özellikleri de teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.
 • Türk Mantar
  Amacı: Türkiye’de Mantarcılık Sektörünü bir adım ileriye taşımak
  Misyonu: Kurum ve kuruluşların beklentilerinin de ötesinde, bilgi ve teknolojiye dayalı, etkili ve etkin hizmet sunmaktır. Sektörün ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamaktır.
  Vizyonu: Önce kendi üye bayilerini, sonrasında tüm mantarcıları bir arada toplayarak; onları sadece ticaret için değil, önce insan anlayışı ile, kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, geleneği değişimle bütünleştirerek geleceği elinde tutan ve aranan bireyler haline getirmektir.

  (Visited 130 times, 1 visits today)

  Bu hafta çok okunanlar

  Dün en çok okunanlar